I projekt ”Hjerterytmerehabilitering” i Svendborg Kommune afprøves blandt andet MediYoga til borgere med atrieflimren.

Projektet er et SATS-puljeprojekt støttet af Sundhedsstyrelsen i perioden december 2017 til juni 2020 og er et samarbejde mellem Kardiologisk Afdeling på OUH Svendborg, Almen Praksis i Svendborg Kommune, Hjerteforeningen, erfarne atrieflimren patienter og pårørende samt Sundhedshuset Svendborg, som også er projektejer.

Projektets formål er at videreudvikle og kvalitetssikre kommunens hjerterehabiliteringstilbud til at inkludere borgere med atrieflimren, herunder med særligt fokus på differentiering i forhold til social ulighed samt screening og opsporing af psykologiske aspekter af sygdommen. Det er nyt for denne patientgruppe, at kommunen tilbyder et rehabiliteringsforløb.

Da projektet har stor fokus på livskvalitet, angst og depression var det naturligt for os, at søge på evidens omkring dette relateret til atrieflimren. I projektet blev det på styregruppe-niveau besluttet at afprøve MediYoga til borgere med atrieflimren, på baggrund af en gennemgående litteratursøgning, hvor videnskabelige studier har vist at MediYoga og yoga med fokus på vejrtrækning, har fordelagtige effekter for patienter med atrieflimren.

MediYoga foregår i Sundhedshusets træningssal, og strækker sig over et 12 ugers forløb, 75 min, en gang om ugen, holdet er med løbende optag, suppleret med guidede hjemmeøvelser samt af gratis adgang til MediYoga Play i 6 mdr. (sponsoreret af firmaet MediYoga International AB.)

Vores erfaring i Svendborg er, at MediYoga er meget populært.  Når en deltager slutter på MediYoga holdet afholdes en individuel opfølgning med deltageren ud fra et specifikt spørgeskema. Herudover har vi i projektet lavet korte mundtlige evalueringer med holdet ca. hver 6. uge, hvor vi spørger ’hvad oplevelsen af MediYoga er’. Disse optages og transskriberes. Herudaf er disse udtalelser fremkommet:

En deltager udtaler: ”Tidligere, når jeg oplevede tilbagefald med flimren, tænkte jeg, at nu skulle jeg nok stødes igen og måske brændes, nu tænker jeg, at jeg har fået endnu et redskab, nemlig den dybe rolige vejrtrækning”.

En anden deltager udtaler: Jeg syntes også det er, jeg syntes det er dejligt, det er meget behageligt, og så, det giver faktisk, jeg kan mærke det i ryggen og jeg kan mærke det i skulder og i nakke. Ja det gir bare, det gir bare gennemstrømning og det løsner rigtig rigtig meget syntes jeg, så ehh, så jeg syntes det har givet mig rigtig meget”.

En tredje deltager udtaler: ”…jeg har også nogle fordomme jeg lige skal af med… ”.

Grundet stor interesse for MediYoga blandt projektdeltagerne, har Hjerteforeningen selvstændigt valgt pr. september 2019 at opstarte tre MediYoga hold, der dækker over 16 gange MediYoga for deres medlemmer i lokalforening Svendborg. Der har været stor tilslutning og holdene blev hurtigt fyldt. Også nogle af projektdeltagerne er gået videre på disse hold.

Vi slutter projektet i starten af det nye år og kan da vende tilbage med flere erfaringer omkring oplevelse og effekter af MediYoga.

Projektet er ikke et studie rettet kun mod MediYoga, men mod delmålene i projektet generelt. Projektet er ej heller et forskningsprojekt, men kan være et forstudie til et forskningsprojekt.

Videnskabelige studier af MediYoga har vist nedsat hjertefrekvens, lavere systolisk- og diastolisk blodtryk, reduceret angst og depression og forbedret livskvalitet. Endvidere har et studie vist signifikant reduceret antal af symptomatiske atrieflimren episoder, symptomatiske ikke-atrieflimren episoder og asymptomatiske atrieflimren episoder. (Murugesan M & Taylor AG (2017), Wahlström M, Rydell Karlsson M, Medin J, Frykman V (2017), Lakkireddy D, Atkins D, Pillarisetti J, Ryschon K, Bommana S, Drisko J, et al (2013)).

Med venlig hilsen
Caroline Elnegaard, kandidat i Folkesundhedsvidenskab, projektmedarbejder.

Line Gude Vilholm, fysioterapeut og MediYoga-instruktør.

Tove Sommer, sygeplejerske, projektleder og MediYoga-instruktør.

Arkiv

Tabt forbindelse