Hjerte- og lungepatienter får hjælp af MediYoga.

Foråret 2013 startede Ellen med at prøve MediYoga på Glittreklinikken. En gruppe patienter fik tilbud om at deltage i 1 yogatime om ugen. I den første gruppe ønskede 13 af 14 patienter at deltage. På spørgsmål om hvor nyttig de oplevede tilbuddet på en skala fra 1-10, var snittet på 8.

For at få yoga ind som et fast tilbud til alle patienter, måtte det op i Fagrådet. Efter at have lagt dokumentation og forskningsresultater frem på 2 møder i Fagrådet, blev der givet grønt lys til at gå i gang. Fra foråret 2014 var MediYoga et ugentligt tilbud til alle patienter på Glittreklinikken.

I marts 2018 flyttede Glittreklinikken og Feiringklinikken sammen i nye lokaler på Jessheim og fik navnet LHL-sykehuset Gardermoen. Her fik de eget yogarum!  LHL-sykehuset Gardermoen tilbyder timer i MediYoga til alle indlagte patienter på rehabiliteringsafdelingen hver uge. De tager imod ca 40 patienter om ugen fordelt på to timer. Patienterne melder sig til for hver gang. De er tre instruktører som skiftes til at ha timerne, én sygeplejerske, én idrætspædagog og én fysioterapeut.  

Patienterne som er inde til rehabilitering på LHL-sykehuset  har enten lunge- eller hjertediagnoser. Der er stor variation i alder og funktionsniveau. De mest friske patienter er i fuldtidsjob, mens nogle af de dårligste venter på lunge- og eller hjertetransplantation. Derudover har mange af patienterne muskel- og skeletlidelser, smerteproblematikker, angst, depressioner og højt stressniveau.

MediYoga er blevet meget godt modtaget af patienterne. Mange efterspørger næste tilmeldingsliste så snart én gruppe er færdig. Både gamle og unge, mænd og kvinder, og patienter med både oxygen og rollator møder op. De fleste sidder på taburet og laver øvelserne. Mange kommer igen flere gange og spørger om, hvor de kan finde dette hjemme.

MediYoga er et virkelig nyttigt værktøj til rehabilitering af både hjerte- og lungepatienter. Som en kvindelig patient sagde: «Når jeg laver yoga, mærker jeg ikke at jeg har KOL.» En anden patient oplevede at rygsmerterne hun havde haft i mange år var borte. Èn mand kom efter timen og sagde: «Nu ved jeg hvordan det er at svæve på en rosa sky!»

Mange giver tilbagemeldinger om, at de har klaret at slappe af og trække vejret ordentligt for første gang i mange år. Odd Erling erfarer, at hjertemeditationen virker særlig stærkt for mange, og at dette nok har sammenhæng med livssituationen, helse og hvordan dette påvirker individet. Hjertemeditationen både åbner op for og lindrer sorgen over tab af fysisk og/eller psykisk helse.

I fremtiden ønsker de at kunne tilbyde grupper med progression, hvor de samme deltagere og samme instruktør følger hinanden gennem 4 uger. De ved også, at patientgruppen med sygdommen PAH finder åndedrætsfokuset og MediYoga specielt vigtig, og at de ønsker, at der bliver forsket mere i effekter specifikt i forhold til denne diagnose. Fra efteråret tager de MediYoga ind som en del af rehabiliteringsprogrammet for denne gruppe..


Ellen Merete Røkeberg er sygeplejerske og har arbejdet med rehabilitering af lungepatienter på Glittreklinikken siden 1987. Hun tog instruktøruddannelsen i MediYoga efteråret 2012 og blev godkendt MediYoga-terapeut og lærer i december 2015.

Tormod Allum, fysioterapeut med mange års erfaring fra lungerehabilitering, tog instruktørkursus i MediYoga foråret 2014. Ønskede som fysioterapeut at ha flere værktøjer til at behandle patienter med lungelidelser. Vejleder til daglig patienter individuelt og i grupper.

Odd Erling Børstad er idrætspædagog med 15 års erfaring som miljøterapeut/idrætspædagog i rusomsorgen og 12 års erfaring som idrætspædagog med ansvar for rehabilitering af hjertepatienter, voksne med medfødt hjertesygdom samt cirkulationssygdommen Pulmonal Arteriel Hypertension ved Feiringklinikken/LHL-Sykehuset. Odd Erling tog instruktørkursus i MediYoga efteråret 2018 og instruerer derudover i MediYoga på privatbasis et par aftener om ugen.

Arkiv

Tabt forbindelse