MediYoga-Terapeut & Yogalærer

International certificeret MediYoga-Terapeut og yogalærer, 830 timer

 

Bliv specialiseret i MediYoga

Dette er et kursus, hvor du fordyber dig og bygger videre på dine yogakundskaber og bliver specialiseret i MediYoga. Det er en rejse ind i yogaens fantastiske verden samtidig med det er en rejse ind i dig selv.

Videreuddannelse for international certificerede MediYoga-instruktører

Uddannelsen til international certificeret MediYoga-terapeut og yogalærer er en videreuddannelse for certificerede MediYoga-instruktører, og omfatter 830 times overbygnings timer. En MediYogaterapeut og yogalærer er ekspert i MediYoga, og kan instruere almindelige yogaklasser lige så vel som terapeutiske rehabiliteringsklasser, og gennemføre terapeutiske samtaler med et individuelt tilpasset yogaprogram.

International MediYogaterapeut- og yogalæreruddannelsen handler om at beherske yoga teknisk, samt at forstå nogle af de dybere dimensioner af hvad yoga egentlig handler om. Desuden handler det om en forståelse for mennesker som kvantefysiske energiskabninger, og hvad sygdomme er i et yogisk perspektiv.
Uddannelsen bygger i vid udstrækning på dine egne erfaringer af, hvad yoga som værktøj personligt gør ved dig, så du kan være i stand til at tage dig af klienter som MediYogaterapeut, og som MediYogalærer kunne undervise i blandede klasser.

Mål for kurset

Som MediYogaterapeut og yogalærer bliver du i stand til at arbejde terapeutisk med yoga som et værktøj. Du lærer også at instruere både åbne klasser og rehabiliteringsgrupper, samt at kunne give individuel vejledning som yogaterapeut. Uddannelsen sigter mod at formidle en dyb personlig erfaring med yoga og meditation, og hvad de mange tusinde års gamle teknikker kan bidrage til ens helbred, balance og bevidsthed ved intens og regelmæssig udførsel.

Udstrækning

MediYogaterapeut og yogalæreruddannelsen er i alt 830 timer og omfatter tre semestre. Der er undervisning i 30 hele dage, to dage om måneden, fem gange per semester. Af disse 830 timer er 210 timer skemalagt undervisningstid, og 620 timer, fordelt på teoretiske hjemmestudier, praktisk selvtræning, eget arbejde med klienter, elever, grupper, patienter, venner og kolleger.

Uddannelsen indeholder teori, træning og praktisk arbejde.

En international certificeret MediYogaterapeut og yogalærer har mindst 1050 timers træning, hvilket omfatter 100 timers studier i medicin, 120 studietimer med MediYoga instruktøruddannelse, og 830 timer MediYogaterapeut- og yogalæreruddannelse.

Kursets målsætning

Dette indgår i uddannelsen:

 • Yoga i teori og praksis. 
 • Meditation i teori og praksis. 
 • Mantra og lyd, i teori og praksis.
 • Pranayama, meningen med åndedræt, forskellige yoga vejrtrækningsteknikker samt at forstå hvornår det skal anvendes.
 • Menneskets energisystem, herunder chakra-systemet.
 • Forstå mennesker som energiskabninger.
 • Forstå sygdom ud fra et energiperspektiv.
 • Diagnostisere individuelle ubalancer i energisystemet der fører til fysiske-, mentale- og emotionelle helbredsproblemer.
 • Ayurveda i teori og praksis og hvordan det interagerer med yoga.
 • Undervisningstræning i yogalærerrollen.
 • Træning i at afholde terapeutiske samtaler og møde egne klienter.
 • Praktisk viden om hvordan en MediYogaterapeut arbejder, etisk og pædagogisk.
 • Yogisk filosofi, etik.
 • Øvelser så du føler dig tryg som yogalærer.
 • Træning for at kunne instruere, vejlede og vedligeholde din egen energi, i alle situationer og i alle klasser.
 • Føle dig tryg som MediYogaterapeut, være i stand til at møde alle slags sygdomme og være sikker på dig selv.
 • Praktiske og teoretiske test.

Praktisk info

Hvem kan ansøge?

Du kan ansøge til uddannelsen som MediYogaterapeut, hvis du er en internationalt certificeret MediYogainstruktør.

Pris:

14 900 DKK / semester inkl. moms.

Så snart du er optaget på uddannelsen, sendes en faktura til dig på 2.000 DKK. hvilket er tilmeldingsafgiften, der reserverer din plads. De resterende 12.900 DKK. skal betales senest fire uger før uddannelsens start.

Tilmeldingsafgiften refunderes ikke, hvis du afbestiller uddannelsen mindre end fire uger før kursusstart. Før dette tidspunkt refunderes tilmeldingsafgiften minus et administrationsgebyr på 500 DKK. Hvis du afbestiller uddannelsen i løbet af et igangværende semester, vil den resterende del af det betalte kursusgebyr kun blive refunderet ved præsentation af en lægeattest.

Materialet som indgår i uddannelsen er:

 • MediYogaterapeuternes håndbog
 • Åndedrætshæfte
 • Chakrahæfte
 • Yamas og Niyamas (på engelsk)
 • Filmoptagelser fra alle undervisningsdage, du når online
 • Diplom (kræver at du bliver godkendt)
 • MediYogaterapeut-pin (kræver at du bliver godkendt)

Primære lærere:

Lene Hornsleth

Forelæsere:

Elisabeth Engqvist, founder MediYoga (svensk)
Anders Engqvist, founder MediYoga (svensk)
Tejal Tahavle-Limaye, ayurvedisk læge (engelsk)

Vi har flere gæstelærere som kan variere alt afhængig af, hvornår de kan.

Indeholdet per semester kan variere grundet gæstlærerne ikke altid kan komme på samme dato.
Første semester indhold:

 • Vejrtrækning – dets grundlæggende mekanismer og sundhedsmæssige virkninger
 • Chakra-systemet – kernen i MediYoga som et terapeutisk værktøj
 • Meditation – hvorfor og hvad er det?
 • Din egen daglige yogiske udøvelse
 • Den terapeutiske samtale
 • Terminsprøve

Anden semester indhold:

 • Mudra – hvorfor og hvad er det?
 • Mantra – hvorfor og hvad er det?
 • Ayurveda – Yogaens søstersystem samt forskning
 • Egen træning – hvorfor?
 • At gennemføre en separat individuel session
 • Terminsprøve

Tredje semester indhold:

 • Yogisk filosofi
 • De 11 aspekterne, et komplementært energisystem
 • At arbejde som yogaterapeut
 • At arbejde som yogalærer
 • Etiske regler
 • MediYoga som en integreret del af sundhedsvæsenet samt en del af sundhed på arbejdspladsen
 • Afsluttende prøve
 • Certificering

Certificering

Efter afsluttet og godkendt uddannelse, får du et internationalt MediYogaterapeut og yogalærer diplom fra MediYoga International.

Dette kræves for at blive godkendt:

 • Du er internationalt certificeret MediYoga instruktør.
 • Fuld deltagelse i alle undervisningslektioner.
 • Godkendt praktiske og teoretiske test.
 • Du har undervist mindst 25 af dine egne yogaklasser med mindst 3 personer i hver klasse. Skal dokumenteres med dato, sted, antal deltagere samt hvilke yogaprogrammer og meditationer.
 • Du har haft mindst 11 individuelle sessioner med klienter med 11 forskellige personer – ikke medtaget undervisningslektioner. Alle sessioner skal dokumenteres skriftligt.
 • Du skal have underskrevet de etiske regler, der gælder for MediYogaterapeuter og yogalærere.

Sted

 • Dato: 2023-08-24

  By: Århus

  Pladser tilbage: 15

  Underviser: Lene Hornsleth

  Kontakt

Hjælp / Spørgsmål

Vi er her for dig! Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål:

 

[icon name=”external-link-square” class=”” unprefixed_class=””] Kundeservice

Medicinske krav

Dette kursus er for sundhedspersonale og andre, der har grundlæggende kendskab til anatomi og fysiologi, svarende til minimum 100 timer.

Uddannelses krav

En videreuddannelse kræver, at du har gennemført det kompetencegivende kursus. Sædvanligvis vil det være ”MediYoga-Instruktør Level 1”.

Retreat

MediYoga samarbejder med Villa Dorothea Retreat. Et yogaretreat er en rejse, der giver minder og erfaringer for livet, og som bidrager til både glæde og personlig udvikling.

Med medicinske krav

Uden medicinske krav

Tabt forbindelse