MediYoga-Terapeut & Yogalærer

 

Internasjonalt diplomert MediYoga-terapeut og yogalærer 

3 semestre

I klasserom i Oslo og Online. 

Første og siste samling hvert semester er klasserom obligatorisk. Resterende samlinger sker kun Online.

OBS! Kursmaterialet er på norsk og Lærerne snakker svensk/norsk.

 

Bli proff på MediYoga

Dette er et kurs som lar deg gå videre og utdype dine yogakunnskaper og bli proff innen MediYoga som terapeutisk verktøy og filosofisk system. Det er en reise inn i yogaens fantastiske verden, men også en reise inn i deg selv.

 

Nå med økt fokus på de vanligste diagnosene.

Du vil lære å jobbe med og forstå hvordan du kan bruke MediYoga på, utmattelse og utbrenthet, traumer og psykiske lidelser, smerter, søvnproblemer, hodepine og mye mer.

 

Videreutdanning for internasjonalt diplomerte MediYoga-instruktører

Utdanningen til internasjonal MediYoga-terapeut og yogalærer er en videreutdanning for internasjonalt diplomerte MediYoga-instruktører, uansett om du gått Level 1 eller Level 2, og omfatter 830 timer, som kommer i tillegg til 120 timers utdanning til MediYoga-instruktør.En MediYoga-terapeut og yogalærer er profesjonell innen MediYoga og kan instruere både vanlige yogatimer og terapeutiske rehabiliteringsgrupper, og gjennomføre terapeutiske samtaler med individuelt tilpassede yogaprogram.

Utdanningen til internasjonal MediYoga-terapeut og yogalærer handler om å beherske yoga teknisk og ha en forståelse av de dypere dimensjonene som yoga egentlig dreier seg om, der mennesket betraktes som et kvantefysisk energivesen, og av hva sykdom er i et yogisk perspektiv. Utdanningen bygger i stor grad på personlig erfaring av hva yoga som verktøy gjør med deg, med tanke på at du senere skal kunne ta hånd om klienter og undervise i blandede grupper som MediYoga-terapeut og MediYoga-lærer.

 

Kursinnhold

Dette inngår i utdanningen: 

 • Yoga i teori og praksis.
 • Meditasjon i teori og praksis.
 • Mantra og lyd, i teori og praksis
 • Pranayama, meningen med åndedrettet og ulike yoga-pusteteknikker, og å forstå når det skal brukes
 • Menneskets energisystemer, blant annet chakrasystemet
 • Forstå mennesker som energivesen
 • Forstå sykdom ut fra et energiperspektiv
 • Forstå de vanligste skolemedisinske diagnosene fra et yogisk og skolemedisinsk perspektiv
 • Diagnostisere individuelle ubalanser i energisystemet som fører til fysiske, mentale og følelsesmessige helseproblemer
 • Kunnskap om yoga för gravide og yoga for barn
 • Undervisningstrening i rollen som yogalærer
 • Trening i å lede terapeutiske samtaler og møte egne klienter
 • Praktisk kunnskap om hvordan en MediYoga-terapeut arbeider – etisk og pedagogisk
 • Yogisk filosofi og etikk
 • Øvelser for å føle seg trygg som yogalærer
 • Trening i å instruere, veilede og beholde sin egen energi i alle situasjoner og all undervisning
 • Føle seg trygg som MediYoga-terapeut, kunne møte alle typer sykdommer og være trygg på seg selv
 • Praktiske og teoretiske tester

 

Innholdet per semester kan variere på grunn av at gjesteforeleserne ikke alltid kan komme på samme dato. 

Innhold 1. semester: 

 • Åndedrett– grunnleggende mekanismer og helseeffekter
 • Chakrasystemet – kjernen i MediYoga som terapeutisk verktøy
 • Meditasjon – hvorfor, og hva er det?


 • Den egne daglige yogiske utøvelsen
 • Den terapeutiske samtalen
 • Semesterprøve 

 

Innhold 2. semester: 

 • Mudra – hvorfor, og hva er det?
 • Mantra – hvorfor, og hva er det? 
 • Stress & Utmattelse, Søvn, Smerter, Hodedpine, 
 • MediYoga under graviditet och yoga før barn
 • Egen trening – hvorfor? 
 • Å gjennomføre en individuell, personlig time
 • Semesterprøve 

 

Innhold 3. semester: 

 • Yogisk filosofi


 • 11 aspekter av sinnet, et komplementært energisystem
 • Traume, Psykiske lidelser
 • Å jobbe som yogaterapeut


 • Å jobbe som yogalærer


 • Etiske regler


 • Avsluttende prøve 

Mål for kurset

Som MediYoga-terapeut og yogalærer skal du kunne arbeide terapeutisk med yoga som et verktøy, instruere både åpne kurs og rehabiliteringsgrupper samt gi individuell veiledning som yogaterapeut. Utdanningen har også til formål å formidle en dyp egen erfaring av yoga og meditasjon og hva de mange tusen år gamle teknikkene kan gi i form av helse, balanse og bevissthet ved intens og regelmessig personlig utøvelse.

 

Kursets omfang

Utdanningen MediYoga-terapeut og yogalærer er på til sammen 830 timer og omfatter tre semestre, der 30 hele dager brukes til samlinger, to dager i måneden, fem ganger per semester. Av disse 830 timene er 210 timer med lærer og 620 timer fordelt på teoretisk selvstudium, praktisk trening på egen hånd, eget arbeid med kunder, elever, grupper, pasienter, venner og kolleger. 

Utdanningen omfatter teori, trening og praktisk arbeid. 

 

Materiell som inngår i utdanningen: 

 • Håndbøker som du får på samlingene
 • MediYoga-terapeutenes håndbok
 • Pustehåndbok
 • Chakrahåndbok
 • Håndbok, 11 aspekter av sinnet
 • Yamas and Niyamas (på lettlest engelsk)
 • MediYoga Play i løpet av utdanningen
 • Filminspillinger fra hver samling (legges ut på nett)
 • Diplom (krever at du blir godkjent)
 • MediYoga-terapeutnål (krever at du blir godkjent) 

Lærere

Hovedlærere:

Oslo; Elisabeth Engqvist och Anders Engqvist

Forelesere:

Gjesteforelesere innen Traume og Graviditet

 

Tildeling av diplom 

Etter fullført og godkjent utdanning får du tildelt diplom som internasjonal MediYoga-terapeut og yogalærer fra MediYoga International.

Dette kreves for å bli godkjent:

 • At du er internasjonalt diplomert MediYoga-instruktør
 • At du har fullt oppmøte på alle timer ledet av lærer


 • At du har bestått alle praktiske og teoretiske prøver


 • At du har instruert minst 25 egne yogatimer, med minst tre personer i hver gruppe. Dette skal dokumenteres med dato, sted, antall deltakere og hvilke yogaprogram og meditasjoner som er brukt. 
 • At du har hatt minst 8 individuelle klienttimer med 8 ulike personer utenom undervisningen ledet av lærer. Alle klienttimer må dokumenteres skriftlig.
 • Du må ha underskrevet de etiske reglene som gjelder for MediYoga-terapeuter og yogalærere.

 

Praktisk info

Søknad:

Du kan søke på utdanning til MediYoga-terapeut og yogalærer hvis du er internasjonalt diplomert MediYoga-instruktør.

Pris:

17 450 NOK per semester (utdanningen er på tre semester).

 

Så snart du er tatt opp på utdanningen, får du tilsendt en faktura for registreringsavgiften på 2 000 NOK, som sikrer deg plass. Restbeløpet på 15 450 NOK må betales senest sex uker før kursstart. Registreringsavgiften refunderes ikke hvis du melder deg av utdanningen mindre enn fem uker før kursstart. Før dette tidspunktet tilbakebetales registreringsavgiften minus et administrasjonsgebyr på 1 000 NOK.
 Din bestilling blir bindende med forpliktelse til å betale fem uker før kursstart.     Hvis du avbryter utdanningen midt i et semester, refunderes den gjenværende delen av innbetalt kursavgift kun ved fremlegging av gyldig legeattest.

 

 

Sted

 • Dato: 2024-09-09

  By: Oslo og Online

  Pladser tilbage: 8

  Underviser: Elisabeth & Anders Engqvist

  Kontakt

Hjælp / Spørgsmål

Vi er her for dig! Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål:

Kundeservice

Tabt forbindelse