Hvad er Yoga?

balanced-stones

I dag ved vi meget lidt om, hvordan yoga foregik i de forhistoriske samfund.

 

Der er fundet spor af yoga på forskellige steder rundt omkring i verden, og de allerældste spor af yoga findes i Indien. Forskellige yogamestre har nævnt tidsperioder på 10.000 år, 40.000 år og helt op til 100.000 år, hvor yoga i en eller anden form har været udøvet af mennesker. Disse tal kan vi naturligvis tage med så mange gran salt, som vi vil.

 

Det vi i dag ved med sikkerhed er, at yoga har eksisteret i mindst 5000 år.

 

Ordet yoga siges ofte at betyde balance. Det kommer fra sanskrit. Roden er ordet »yuj« og betyder ordret »åg« eller »forening«. Yoga prøver bogstavelig talt at påtage sig åget at anstrenge og disciplinere sig selv og skabe balance mellem krop og sind, krop og sjæl. Yoga er et system til fysisk, mental og åndelig øvelse.

 

Yoga kommer oprindeligt fra Indien, hvor den blev udviklet for mange tusinde år siden og blev spredt ud over resten af verden i 1900-tallet – primært fra 1960 og fremover.

 

Yoga er ikke religiøst. Gennem årtusinder er yoga fejlagtigt blevet knyttet til forskellige teologiske og filosofiske systemer. Yoga er i sig selv ingen religion, og er heller ikke koblet til nogen specifik religion. Yoga er først og fremmest en praktisk, fysisk, mental og åndelig disciplin, som anbefaler en personlig praksis, der fører til åndelig indsigt. Yoga er simpelthen et værktøj, hvormed du kan udforske din egen menneskelige natur.

 

Det er helt klart, at du definitivt får nogle tydelige, målbare virkninger, både fysisk og mentalt af din yogatræning. Den oprindelige hensigt med alle former for traditionel yogatræning handler om at være bevidst. Det vigtigste ved yogatræningen er at lære sig selv at lytte til sit indre, helt ind i krop og sind. Det handler til dels om at opbygge en bevidsthed om kroppen, dens spændinger og adfærdsmønster, og til dels om at nå frem til en dybere åndelig indsigt om virkelighedens sande natur, og som menneske gøre dig helt og fuldt bevidst, så dit fulde potentiale opnås. Yoga er med andre ord en teknik til at opnå fuldstændig bevidsthed.

 

Yoga er noget, der skal opleves, for at forstå det. Vi kan tale om det i ugevis, vi kan læse hundrede bøger om yoga og have masser af teoretisk viden om yoga – men yoga skal praktiseres for at blive forstået helt og fuldt Yogi Bhajan, mester i Kundaliniyoga, har sagt det rigtig godt:

 

– Viden bliver først til virkelig visdom, når du oplever det, med dit hjerte og hele dit væsen, først da bliver det en del af dine personlige erfaringer.

Print