Spørgsmål og svar

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål.

Almindelige spørgsmål om MediYoga

Hvad er MediYoga?

MediYoga er en terapeutisk yogaform, som blev grundlagt i Sverige i 2007. Det er en yogaform, som forener mange tusinde års yogisk erfaring med nutidens medicinske viden.   MediYoga omfatter enkle bevægelser og stillinger, bevidst yogisk åndedræt, forskellige koncentrationsteknikker, dyb afspænding og meditation. Bløde enkle øvelser, der kan tilpasses, så alle kan udføre dem.

For at uddanne inden for sundhedsvæsnet, kræves der mange beviser for, at det virkelig fungerer. I samarbejde med vores uddannede instruktører og yogaterapeuter, som ofte selv kommer fra sundhedsvæsnet, gennemfører vi studier og forskning, som i målbar medicinsk terminologi giver os et udgangspunkt for, hvorfor MediYoga fungerer. I dag findes der MediYoga på ca. 180 hospitaler og klinikker forskellige steder i Norge og Sverige. Snart kan også danske hospitaler og lægehuse tilbyde MediYoga.

 

Hvordan kan jeg begynde at træne MediYoga?

I vores instruktørregister finder du uddannede MediYoga instruktører, som tilbyder kurser og workshops over hele landet. Fortsæt direkte til ”Instruktørregister”. Klik her.

Til efteråret har vi guidede yogaprogrammer på CD, på dansk, så du selv kan praktisere MediYoga hjemme. Vores e-butik åbner også til den tid.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil uddanne mig?

Vi har MediYoga instruktøruddannelser i København og Århus. Læs mere

Efter du har fået diplom som MediYoga instruktør, kan du fortsætte på nogle af vores videreuddannelser, f.eks. for at blive MediYoga terapeut og lærer. Læs mere

”Åbne kurser” stiller ingen kompetencekrav og er for alle, der gerne vi opleve én eller flere dage med Mediyoga. Læs mere

 

Hvilken forskning findes der vedrørende Mediyoga?

Der har i Sverige været forsket i MediYoga siden 1998 – i rygproblemer, hjerteproblemer, stress og søvnforstyrrelser, højt blotryk, Parkinsons mm. Læs mere om svensk forskning i MediYoga: Læs mere

Læs mere om international yogaforskning: Læs mere

 

Jeg er syg – kan jeg praktisere MediYoga?

Alle kan praktisere MediYoga, fordi den altid tilpasses den enkeltes kræfter og behov. Også sengeliggende kan praktisere MediYoga. Alt hvad der skal til er, at du kan trække vejret.

I vores instruktørregister finder du uddannede MediYoga instruktører, som tilbyder kurser og workshops over hele landet. Fortsæt direkte til ”Instruktørregister”.

Til efteråret har vi guidede yogaprogrammer på CD, på dansk, så du selv kan praktisere MediYoga hjemme. Vores e-butik åbner også til den tid.

 

Kan MediYoga være farligt?

Yoga er en livsfilosofi, som omfatter kropsøvelser, meditation og åndedræt. MediYoga er en blid, langsom og terapeutisk yogaform, som praktiseres med stor indlevelse, og den er afprøvet på tusindvis af ansatte på flere hundrede store svenske arbejdspladser siden 1996. I dag benyttes den inden for sundhedsvæsnet af hjerte- og kræftpatienter, inden for psykiatrien, ved spiseforstyrrelser og til skolebørn. Det er altså ikke farligt at praktisere MediYoga.

 

Er yoga religiøst?

Yoga er ikke religiøs i sig selv men indgår i flere religioner. Læs mere

 

Hvor kan jeg bestille MediYogas program på CD?

http://shop.mediyoga.com/

Inden for sundhedsvæsnet

Vi uddanner MediYoga instruktører, som arbejder inden for sundhedsvæsnet, såsom sygeplejersker, fysioterapeuter, læger, socialrådgivere osv. MediYoga er en intensiv selvhjælpsmetode, hvor du lærer dig selv at arbejde aktivt med dit helbred. Vores instruktører kan lære dig, hvordan du ganske enkelt praktiserer yoga og meditation.

Efter at Danderyds Sjukhus, Stockholm, i begyndelsen af 2010 som det første hospital i Skandinavien indførte MediYoga til deres hjertepatienter, har mange hospitaler, lægehuse og andre plejeafdelinger i offentligt regi, både i Sverige og Norge, uddannet personale og tilbyder nu yoga til forskellige patientgrupper.

Ønsker du at uddanne dig til MediYoga instruktør? – Klik her

På arbejdspladsen

MediYoga har flere enkle, intensive terapeutiske yogaprogrammer, som i dag bl.a. anvendes hos Astra-Zeneca, Stockholm, både til rehabilitering og som forebyggende sundhedspleje.

Yoga fungerer også i meget store grupper, det er kun lokalets størrelse, som sætter grænsen. MediYoga kan praktiseres i almindelig arbejdstøj.

Find en MediYoga instruktør – Klik her

Foredrag

Interessen for yoga øges i samfundet, og der forskes i yoga i stadigt større omfang. Foredragene indledes med, at alle prøver MediYoga for at få indtryk af, hvad det egentlig er.

Her kan du læse mere om:

– MediYoga, hvad er det? Informationsblad. PDF

Ønsker du et foredrag? Kontakt en MediYoga instruktør i nærheden af dig – Klik her

Rehabilitering

I MediYoga arbejder vi ikke med traditionelle yogasessioner, men med bløde bevægelser, koncentration, åndedrættet mm. Afspænding og meditation indgår altid i programmerne.

Eftersom yogaen altid tager udgangspunkt i deltagerens behov og problemer, kan alle være med og arbejde med MediYoga-programmet. Uanset hvor stiv, ubevægelig, træt eller syg en person føler sig, er der altid mindst ét aspekt af programmet, man kan deltage i. Yoga arbejder præcist med energisystemet. Energi-ubalance giver symptomer: sygdom/helbredsproblemer. Disse symptomer kan vi påvirke, det vil sige styrke og “reparere” ved hjælp af yoga.

Yoga er med sin holistiske synsvinkel en dybtvirkende metode til at genoprette helbredet på alle plan. MediYoga har siden 1997 udarbejdet flere genoptræningsprogrammer for dig, som har særlige behov og forskellige gener. Disse programmer er blevet testet i svenske forskningsprojekter, bl.a. på Karolinska Instituttet og Danderyds Sjukhus, Stockholm. Programmerne er blevet præsenteret for titusindvis af ansatte på flere hundrede store arbejdspladser. Der er bl.a. migræneprogrammer, yoga for Parkinsons, MS-yoga, hjerteyoga og forskellige rygprogrammer.

Kontakt en MediYoga-terapeut eller -instruktør i nærheden af dig: Klik her!

Forebyggende sundhedsindsats

Vi kommer til dig. Din arbejdsplads, dit konferencelokale eller lignende.

Yoga fungerer også i store grupper, uanset størrelsen. Det er kun dit lokale, som sætter grænser.

Vi laver det på stole i almindeligt arbejdstøj, så enkelt er det.

Kontakt en MediYoga-terapeut eller -instruktør i nærheden af dig: Klik her!

I skolen og børnehaven

Yoga tilbyder en ikke-konkurrerende aktivitet, som opbygger både indre og ydre styrke, udholdenhed og smidighed, samtidig med at den også giver mere ro. Flere og flere lærere benytter yoga som en naturlig del af dagen i et klasseværelse eller en børnehave.

Find en MediYoga instruktør – Klik her

Åbne hold og aftenkurser

Søger du MediYoga i nærheden af, hvor du bor eller arbejder, så har vi uddannede MediYoga instruktører forskellige steder i Danmark, som tilbyder MediYoga som åbne hold, kurser eller terapi.

Klik her – for at finde en MediYoga instruktør.

Yoga som terapi

MediYoga er med sit holistiske syn på mennesket blevet en intensiv, dybtvirkende metode til at skabe og genskabe helbredet på alle niveauer: fysisk, mentalt og følelsesmæssigt.

Flere MediYoga instruktører har videreuddannet sig til MediYoga terapeuter eller lærere, og de kan via en terapeutisk samtale give dig et særligt yogaprogram til netop dine behov, eller de kan oprette en terapeutisk gruppe for en patientforening osv.

Find en MediYoga terapeut i Danmark – Klik her

 

 

Print