Religion og yoga

Yoga er i årtusinder blevet forbundet med forskellige teologiske og filosofiske systemer. I sig selv er yoga ingen religion og heller ikke knyttet til nogen specifik religion. Yoga er først og fremmest en praktisk, fysisk, mental og åndelig disciplin, som går ind for personlig praksis, der fører til indsigt. Yoga er et værktøj, hvormed du kan udforske din egen menneskelige natur.

Yoga påstår ikke, den er nogen form for eneste eller rette vej til frelse. Yoga udelukker aldrig nogen fra at deltage. Yogaøvelser kan tværtimod udføres, og bliver det også, af alle typer mennesker i hele verden, uanset deres religiøse indstilling eller tilhørsforhold. Du behøver ikke gå ind i nogen sekt eller tro på noget specielt for at praktisere yoga. Du behøver ikke tro på noget andet end at det er muligt, at du via yogaøvelserne kan transformere, forandre dig selv, så du opnår dit eget fulde potentiale og kommer i berøring med din egen inderste sande kerne – den, du i virkeligheden er.

 

Det korte svar
Yoga er en åndelig disciplin, ikke en religion. Eftersom religion handler om tro, så er yoga ren videnskab, det er den ældste videnskabelige tradition på vores planet.  Yoga er en metode til at udvide bevidstheden, som handler om at komme i tæt berøring med sit indre jeg, og den har intet at gøre med ydre guder. Åndelighed, som ikke er er lig med ”religion”, handler om meningsfuldhed, om at lytte helt ind i hjertet, tage vare på sig selv og gøre det, der opleves som væsentligt, og samtidig have et åbent, empatisk hjerte i mødet med andre mennesker.

 

Det længere svar
Religion er et trossystem, hvorimod yoga er et system til fysisk, mental og åndelig træning. Yoga er det ene af de seks store filosofiske systemer, som udsprang af Veda skrifterne på det indiske kontinent for flere tusinde år siden. Yogaen har altid set sig selv som ren videnskab, en vej til øget bevidsthed og dybere selverkendelse.

Rig-Veda, som indeholder mere end 10.000 vers, er det ældste af de filosofiske værker, og stadigt flere forskere, bl.a. Georg Feuerstein, som er én af verdens førende autoriteter på området, daterer teksten tilbage til det 3. eller 4. årtusind før vor tidsregning, hvor Rig-Veda nævner yoga som et begreb. Er dateringen korrekt, blev der praktiseret en form for yoga allerede for 6000 år siden – og måske endnu tidligere.

Yoga er en videnskabelig, praktisk, metodisk og systematisk disciplin, der hjælper mennesker med at finde frem til deres egen dybeste, sande natur. Som åndelig disciplin og videnskab har yoga aldrig været beregnet til at indgå i en religiøs proces, hvor alting handler om tro.

Yoga har altid handlet om via gentagne eksperimenter og selvstudier at nå frem til en fuldstændig sandhed. På grund af yogaens intensitet er den i tidens løb blevet indoptaget i forskellige religioner, der ikke har nogen grundlægger, hvilket gør det vanskeligt at sige, hvornår yogaen præcis er opstået, men flere forskellige kilder peger på ca. 1500 f.Kr. Sikhismen opstod i 1400-tallet og anvender yoga på samme måde som buddhismen, der er fra ca. 500 f.Kr.

Efter en anmeldelse om påstået religiøsitet i 2012 blev det livligt debatteret, om yoga skulle indgå i den svenske skole.

Skoleinspektionen fastslog i oktober 2012, at yoga ikke kunne anses for at være religiøs og tillod derfor fortsatte yogaaktiviteter i skolen.

 

MediYoga og religion
MediYoga er en moderne, svenskudviklet yogaform med udspring i Kundalini Yoga, som ved hjælp af de mest oprindelige og intensive aspekter inden for traditionel yoga søger at skabe sundhed og balance i mennesker. Vi anvender en del mantraer, der kommer fra den Kundalini Yogiske tradition, bl.a. mantraet Guru Ram Das, der findes inden for sikhismen. Vi anvender dette mantra på grund af dets vibratoriske kraft i forskellige hjertemeditationer. Ordet guru kan oversættes med den eller det som leder fra mørke til lys og Ram Das betyder ikke dømmende. MediYoga er en videnskabelig metode, hvis yoga- og meditationsprogrammer siden 1998 løbende testes inden for rammerne af moderne videnskabelig forskning, i samarbejde med Sveriges mest fremstående forskningsinstitutioner, f.eks. Karolinska Institutet, Stockholm.

 

Kort sagt

Yoga er et værktøj, og du vælger selv, hvordan du vil anvende det. Yoga kræver ingen form for skriftemål eller bekendelse af udøverne. Vi dyrker hverken guder eller ikoner. Yoga har ingen præster, ingen kirker og kræver ikke medlemskab af nogen menighed.

For dig som menneske er det på alle måder udviklende at deltage i andre traditioner og opleve dem indefra på en autentisk måde. Yoga kan udøves af religiøse fundamentalister såvel som ateister. Ingen bliver automatisk eller i smug til en buddhist eller hindu efter at have praktiseret yoga i et semester eller to.

Yoga indgår i mange forskellige religioner – men religion er ikke en del af yogaen.

 

 

Print