International MediYogaInstruktør

Et kursus på et semester til dig, som har grundlæggende medicinsk kompetence i fysiologi og anatomi, og som ønsker at lære at formidle enkle, velafprøvede yogiske værktøjer til dine patienter/klienter.

Hvad er en MediYogainstruktør?
Målsætning
Omfang
Hvem kan søge?
Diplom
Materiale
Pris
Leveringsgaranti
Hvordan søger du?

Hvad er en MediYogainstruktør?

En MediYoga-instruktør har grundlæggende medicinsk kompetence og behersker selve grundlaget i MediYoga, så vedkommende kan instruere og lære fra sig. Instruktøren kan benytte tre forskellige værktøjskasser, der indeholder forskellige åndedræts- og yogaøvelser samt meditationer. De er alle gennemprøvede inden for det svenske sundhedsvæsen. Instruktørerne kan være sygeplejersker, læger eller fysioterapeuter, som instruerer patienterne i at bruge de enkle værktøjer. En instruktør kan også være en person, som satser helt og fuldt på MediYoga, eventuelt med fokus på et specielt område: børn, diabetes eller rehabilitering.

Mange instruktører vil gerne fordybe sig og vide mere om MediYoga, og de fortsætter med at uddanne sig til “MediYogaterapeut og -yogalærer”. Læs mere her

Læs hvad tidligere deltagere har sagt om uddannelsen – klik her

Målsætning

Målsætningen med uddannelsen “MediYogainstruktør” er at kunne formidle enkle, velafprøvede yogiske værktøjer til patienters og klienters egenbehandling, så de selv kan påvirke deres egen situation og påbegynde en forandring, der giver bedre helbred og mere velvære.

De teknikker, der indgår i uddannelsen, er blevet testet i mange studier i samarbejde med det svenske sundhedsvæsen siden 1997.

Omfang

Uddannelsen strækker sig over et semester og omfatter seks hele kursusdage fordelt på seks gange med 2-4 ugers mellemrum. Mellem kursus dagene med lærerundervisning får deltagerne praktiske hjemmeopgaver.

Den praktiske oplevelse er lige så vigtig som den teoretiske, hvilket medfører, at uddannelsen kun tilbydes som semesterkursus.

Der er 35 timer planlagt lektionstid, og 80 timer er teoretiske hjemmestudier, egne øvelser og eget arbejde med at træne til instruktør. Oplæringen omfatter meget praktisk arbejde og bygger på, at man selv træner yoga hver dag og arbejder selvstændigt med at instruere i det, f.eks. egne klienter, patienter, venner og kolleger.

Hvem kan søge?

Dette kursus er henvendt til sundhedspersonale og andre personer med grundlæggende kendskab til anatomi og fysiologi. Du skal have viden, der svarer til et halvt års pensum i anatomi og fysiologi. Er du godkendt psykolog eller psykoterapeut, er du også kvalificeret til at deltage.

Her finder du link til medicinske studier med mindst 10 studiepoint, som anbefales af tidligere deltagere.

 

Innovell – Anatomi, fysiologi og sygdomslære
https://innowell.net/kurser/sundhedsfaglige-fag/anatomi-fysiologi-og-sygdomslaere-kursus/

Universal Class, engelsk
http://www.universalclass.com/i/course/anatomy-and-physiology.htm

Du kan tage din sundhedsfaglige grunduddannelse parallelt med instruktørkurset og modtager så dit diplom som MediYoga Instruktør, når du har fuldført begge kurser.

Diplom

Efter gennemført uddannelse modtager du et diplom fra MediYoga International AB. For at få tildelt diplomet skal du møde op til al planlagt undervisning og have gennemført og afleveret sine hjemmeopgaver.

Dette indebærer at møde til tiden, være med til dagen er slut og være til stede hele kursusdagen, når der er lærerundervisning. Der aflægges skriftlig rapport på denne uddannelse.

Materiale

Det materiale, der indgår i uddannelsen, er følgende:

  • Kompendier, yogaprogrammer osv. som sendes via e-mail og udleveres på kursusdagene.
  • CD‹er med yogaprogrammer og meditationer.
  • Optagelser fra hver kursusdag, som lægges på nettet.
  • En eksklusiv yogamåtte.
  • Diplom (kræver godkendt fremmøde)
  • Instruktørnål (kræver godkendt fremmøde)

Kursusmaterialet sendes elektronisk til dig via en database, du får adgang til. Yogamåtten får du første gang, du møder.

Pris

12.250 DKK. Kursusprisen betales på forhånd, senest fire uger før første møde.

Senest 14 dage, efter du har fået besked om optagelse, sender vi en faktura på 2.000 DKK til dig med posten. Det er tilmeldingsgebyret, som sikrer dig din plads. Du får også en faktura med de resterende 10.250 DKK, som skal være betalt senest fire uger før kursusstart.

Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke, hvis du springer fra mindre end to uger før kursusstart. Før det tidspunkt tilbagebetales tilmeldingsgebyret minus et administrationsgebyr på 500 DKK.

Afbrydes uddannelsen i løbet af et igangværende semester, tilbagebetales den tilsvarende del af det betalte kursusgebyr kun mod forevisning af lægeerklæring, som viser gyldig grund.

Leveringsgaranti

MediYoga Norge har flere MediYoga-lærere, som står klar, så hvis en annonceret lærer ikke kan møde pga. sygdom eller uheld, vil kurset alligevel blive gennemført uden afbrydelse.

Hvordan søger du?

For at søge ind på uddannelsen, klik her

 

Print