MediYoga-instruktør

FramåtböjEt kursus med 1 termin til dig, som har grundlæggende medicinsk kompetence i fysiologi og anatomi, og som ønsker at lære at formidle enkle, velafprøvede yogiske værktøjer til dine patienter/klienter.

Hvad er en MediYoga-instruktør?
Målsætning
Omfang
Hvem kan søge?
Diplomtildeling
Materiale
Pris
Leveringsgaranti
Hvordan søger du?

Hvad er en MediYoga-instruktør?

En MediYoga-instruktør har grundlæggende medicinsk kompetence og behersker selve grundlaget i MediYoga, så vedkommende kan instruere og lære fra sig. Instruktøren kan benytte tre forskellige værktøjskasser, der indeholder forskellige åndedræts- og yogaøvelser samt meditationer. De er alle gennemprøvede inden for det svenske sundhedsvæsen. Instruktørerne kan være sygeplejersker, læger eller fysioterapeuter, som instruerer patienterne i at bruge de enkle værktøjer. En instruktør kan også være en person, som satser helt og fuldt på MediYoga, eventuelt med fokus på et specielt område: børn, diabetes eller rehabilitering.

Mange instruktører vil gerne fordybe sig og vide mere om MediYoga, og de fortsætter med at uddanne sig til “MediYoga-terapeut og -lærer”. Læs mere her

Læs hvad tidligere deltagere har sagt om uddannelsen – klik her

Målsætning

Målsætningen med uddannelsen “MediYoga-instruktør” er at kunne formidle enkle, velafprøvede yogiske værktøjer til patienters og klienters selvstartebehandling, så de selv kan påvirke deres egen situation og påbegynde en forandring, der giver bedre helbred og mere velvære.

De teknikker, der indgår i uddannelsen, er blevet testet i mange studier i samarbejde med det svenske sundhedsvæsen siden 1997.

Omfang

Uddannelsen strækker sig over 1 termin og omfatter 6 hele dage fordelt på 6 gange med 2-4 ugers mellemrum. Ind imellem de hele dage med lærerundervisning får deltagerne praktiske hjemmeopgaver.

Den praktiske oplevelse er lige så vigtig som den teoretiske, hvilket medfører, at uddannelsen kun tilbydes som terminskursus.

Der er 35 timer planlagt lektionstid, og 80 timer er teoretiske hjemmestudier, egne øvelser og eget arbejde med at træne til instruktør. Oplæringen omfatter meget praktisk arbejde og bygger på, at man selv træner yoga hver dag, samt arbejder selvstændigt med et instruere i det, f.eks. egne klienter, patienter, venner og kolleger.

Hvem kan søge?

Dette kursus er henvendt til sundhedspersonale og andre personer med grundlæggende kendskab til anatomi og fysiologi. Du skal have viden, der svarer til et halvt års pensum i anatomi/fysiologi. Er du godkendt psykolog eller psykoterapeut, er du også kvalificeret til at deltage.

Her finder du link til medicinske studier med mindst 10 studiepoint, og som anbefales af tidligere deltagere.

 

Innovell – Anatomi, fysiologi og sygdomslære
https://innowell.net/kurser/sundhedsfaglige-fag/anatomi-fysiologi-og-sygdomslaere-kursus/

Universal Class, engelsk
http://www.universalclass.com/i/course/anatomy-and-physiology.htm

Diplomtildeling

Efter gennemført uddannelse modtager man et diplom fra MediYoga International. For at få diplomet skal deltageren møde op til al planlagt studietid og have gennemført og indrapporteret sine hjemmeopgaver.

Det indebærer at møde op til tiden, være med til dagen er slut og være til stede hele dagen, når der er lærerundervisning. Der aflægges skriftlig rapport på denne uddannelse.

Materiale

Det materiale, der indgår i uddannelsen, er følgende:

  • Kompendier, yogaprogrammer osv. som sendes via e-mail og udleveres på de hele dage.
  • CD‹er med yogaprogrammer og meditationer.
  • Indspilninger fra hver kursusdag, som lægges på nettet.
  • En eksklusiv yogamåtte.
  • Diplom (kræver godkendt fremmøde)
  • Instruktørnål (kræver godkendt fremmøde)

Kursusmaterialet sendes elektronisk til dig via en database, du får adgang til. Yogamåtten får du første gang, du møder.

Pris

12.250 DKK. Kursusprisen betales på forskud, senest 4 uger før første møde.

Inden for 2 uger, efter du har fået besked om optagelsen, sender vi en faktura på 2.000 DKK til dig med posten. Det er tilmeldingsgebyret, som sikrer dig din plads. Du får også en faktura med de resterende 10.250 DKK, som skal være betalt senest 4 uger før kursusstart.

Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke, hvis man springer fra mindre end 2 uger før kursusstart. Før det tidspunkt tilbagebetales tilmeldingsgebyret minus et administrationsgebyr på 500 DKK.

Afbrydes uddannelsen i løbet af en igangværende termin, tilbagebetales den tilsvarende del af det betalte kursusgebyr kun mod forevisning af lægeerklæring, som viser gyldig grund.

Leveringsgaranti

MediYoga Norge har flere MediYoga-lærere, som står klar, og dersom en annonceret lærer ikke kan møde pga. sygdom eller uheld, vil kurset alligevel blive gennemført uden afbrydelse.

Hvordan søger du?

For at søge ind på uddannelsen, klik her

 

Print