MediYoga-terapeut og -lærer

3 terminer

sat-kriya_kvadratNår der er tilstrækkelig stor efterspørgsel fra MediYoga-instruktører, som gerne vil fortsætte uddannelsen og kvalificere sig som yogaterapeuter, så starter vi et terapeutkursus i Danmark, sandsynligvis ca. 12-18 måneder efter det første instruktørkursus.

 

Et kursus over 3 terminer, som er en overbygning på instruktørkurset. Det er et kursus for MediYoga-instruktører, som vil fortsætte, fordybe sig og blive fagligt dygtige til at anvende yoga som terapeutisk værktøj og filosofisk system.

 

Hvad er en MediYoga-terapeut og -lærer?
Målsætning
Omfang
Uddannelsens oplæg
Hvem kan søge?
Diplomtildeling
Materiale
Pris
Leveringsgaranti / Ved sygdom
Forsikringer
Betalingsvilkår
Hvordan søger du?

Hvad er en MediYoga-terapeut og -lærer?

En MediYoga-terapeut og -lærer kan arrangere klasser som yogalærer, arrangere terapeutisk blandede rehabiliteringsklasser samt gennemføre enkeltstående, individuelle sessioner med yoga som værktøj.

Efter denne uddannelse skal deltagerne også kunne følgende:

• Åndedrættets betydning og forskellige yogiske åndedrætsteknikker.
• Mange forskellige yogaøvelser som værktøj til helbredets genoprettelse.
• Forstå mennesket som energivæsen via bl.a. chakrasystemet
• Kunne diagnosticere den virkelige årsag til ubalancen, ud fra et energiperspektiv, som fører til fysiske, mentale og følelsesmæssige helbredsproblemer.
• Forstå både praktisk og teoretisk hvordan MediYoga, og dertil visse grundlæggende aspekter af ayurveda, kan samarbejde, supplere og forstærke hinanden, så der skabes sundhed.
• Praktisk kendskab til, hvordan en yogisk terapeut arbejder, etisk og pædagogisk.
• Grundlæggende markedsføring: at nå ud med virksomheden, ansvarsforsikringer og andre praktiske informationer.

Målsætning

Målsætningen med “MediYoga-terapeut og -lærer” er at du skal kunne arbejde terapeutisk med yoga som værktøj og kunne instruere både åbne klasser og rehabiliteringsgrupper, plus kunne vejlede individuelt som yogaterapeut.

Uddannelsen har også til formål at formidle en dybtgående personlig oplevelse af yoga og meditation og alt det, de mange årtusind gamle teknikker kan give via intensiv og regelmæssig personlig udøvelse, som f.eks. sundhed, balance og bevidsthed.

Omfang

Uddannelsen strækker sig over 3 terminer og omfatter 30 hele dage fordelt på 2 dage, med 5 perioder pr. termin. Totalt er der ca. 750 timer, hvoraf de 210 timer er skemalagt lektionstid, og 540 timer er fordelt på teoretiske hjemmestudier, praktisk træning på egen hånd og eget arbejde med klienter, elever og grupper. Uddannelsen omfatter teori, træning og praktisk arbejde. Mellem samlingsmøderne arbejder deltageren selvstændigt med egne terapeutiske samtaler med klienter og underviser klasser.

Uddannelsens oplæg

klik her

Hvem kan søge?

Du kan søge ind på uddannelsen «MediYoga-terapeut og -lærer», når blot du har diplom som «MediYoga-instruktør».

Mere om uddannelsen som “Mediyoga-instruktør”, klik her.

Diplomtildeling

Efter du er blevet godkendt, modtager du et diplom og MediYogas terapeutnål. For et blive godkendt kræves følgende:

  • Du har fået diplom som MediYoga-instruktør
  • Fuldt fremmøde til alle undervisningsmøder med lærer.
  • Godkendelse af praktiske og teoretiske prøver
  • Du har instrueret dine egne rehabiliteringsgrupper
  • Du har haft MINDST 25 enkeltsessioner uden for lektionstiden, som skal dokumenteres over for læreren
  • Du har underskrevet de etiske regler, som gælder for yogaterapeuter

Materiale

Det materiale, der indgår i uddannelsen, er følgende:

  • Kompendier, yogaprogrammer osv. som sendes via e-mail og udleveres som kompendier på undervisningsdagene.
  • Indspilninger fra hver kursusdag, som lægges på nettet.
  • Diplom (forudsætter at du bliver godkendt)
  • Yogaterapeutnål (forudsætter at du bliver godkendt)

Pris

14.900 DKK pr. termin inkl. moms. Kursusprisen betales på forskud, senest 4 uger før første møde. Du får meget kursusmateriale tilsendt elektronisk via en database, som du får adgang til.

Leveringsgaranti / Ved sygdom

MediYoga Norge har flere MediYoga-lærere, som står klar, og dersom en annonceret lærer ikke kan møde pga. sygdom eller uheld, vil kurset alligevel blive gennemført uden afbrydelse.

Forsikringer

Lærerne og undervisningspersonalet hos MediYoga Norge har de nødvendige ansvarsforsikringer.

Betalingsvilkår

Inden for 2 uger, efter du har fået besked om optagelsen, sender vi en faktura på 2.000 DKK til dig med posten. Det er tilmeldingsgebyret, som sikrer dig din plads.

Du får også en faktura med de resterende 12.900 DKK, som skal være betalt senest 4 uger før kursusstart.

Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke, hvis du springer fra uddannelsen mindre end 2 uger før kursusstart. Før det tidspunkt tilbagebetales tilmeldingsgebyret minus et administrationsgebyr på 500 DKK.

Afbrydes uddannelsen i løbet af en igangværende termin, tilbagebetales den tilsvarende del af det betalte kursusgebyr kun mod forevisning af lægeerklæring, som viser gyldig grund.

 

Print